Genel Merkez
Gülsuyu Mahallesi, Eski Üsküdar Caddesi, No: 70/A Maltepe/İstanbul
bilgi@anadoluexpressnakliyat.com
Tel: 444 9 741
Anadolu Express Nakliyat
bilgi@anadoluexpressnakliyat.com
Tel: (0532) 326 4532

Kullanıcı Sözleşmesi

İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. GİRİŞ VE TARAFLAR

İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ve anadoluexpressnakliyat.com adresinde ve/veya İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a ait mobil uygulamalar üzerinde yer alan diğer kurallar, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşulları ve anadoluexpressnakliyat.com (Bundan sonra “web sitesi” olarak anılacaktır) adresinin ve İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a ait mobil uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Sözleşme kullanıcılarla, Gülsuyu Mahallesi, Eski Üsküdar Caddesi, No: 70/A Maltepe/İSTANBUL adresinde yerleşik Anadolu Express Nakliyat arasında yapılmakta olup; hizmetlerden yararlanan kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zorunluluklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT işbu web sayfasında yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli sayılmaktadır.

Veri sahibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

2. HİZMETİN KAPSAMI

İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT taşınma eşyası taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılarının, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a ait web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden oluşturdukları talep sonrasında, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT söz konusu taşıma işini gerçekleştirebilmek için kullanıcıyla SMS, e-posta, telefon araması ve/veya mobil uygulama üzerinden iletişime geçecektir. 

3. KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

3.1. Hizmet Talebinin Oluşturulması

3.1.1. En az 18 (Onsekiz) yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşulları uyarınca iletişim formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir taşıma talebi oluşturabilir.

3.1.2. Geçerli bir taşıma talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen taşınmanın adresi, taşınacak eşyaların adedi ve boyutları, evin boyutu ve benzeri özellikleri) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olması gerekir.  Hizmet talebinde verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması teklif edilen hizmet bedelini değiştirebilir veya taşıma hizmetlerinin iptal edilmesine sebep olabilir. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın, bu konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; kullanıcı tarafından bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.1.3. Sistemde adedi sorulmayan eşyalar ya da boyutları standart ev eşyaları dışında olan eşyalar ve yine sistemde talep edilemeyen servisler, verilen hizmet bedelini değiştirebilir ya da istenen servis gerçekleştirilemeyebilir.

3.1.4. Piyano (duvar ya da kuyruklu), para kasası, birden fazla beyaz eşya çeşidi (örneğin evde 2 adet bulaşık makinesi olması), birden fazla adreste eşya yükleme ya da eşya indirme, normal standartlardan büyük mobilyalar (örneğin 2 metreden uzun kütüphaneler, 3 metreden uzun gardıroplar, 2 metreden uzun yemek ya da çalışma masaları), ağır veya değerli antik mobilyalar taşıma hizmet bedeline dahil değildir.  Bu eşyaların listesi ayrıca belirtilmelidir.

3.1.5. Hayvan, bitki ile silah, tüp, gaz gibi tehlikeli madde taşımaları hizmet kapsamında değildir. 

3.1.6. Kullanıcı her halükarda yürürlükteki yasalar gereği suç veya hukuka aykırılık teşkil edecek herhangi bir talepte bulunamaz.

3.1.7. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, hizmet talebini değerlendirdikten sonra SMS, e-posta, telefon araması ve üyelik sistemi üzerinden kullanıcıyı bilgilendirerek onay işlemini gerçekleştirir.

3.2. Anadolu Express Nakliyat Tarafından Taşıma Hizmetinin İptali

3.2.1. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, hizmeti ifa edecek ve kalitesi kabul gören kayıtlı nakliye ekibinden herhangi birinde müsaitlik olmaması durumunda rezervasyon onayını iptal edebilir. Bu durumda eğer ödeme alınmış ise, ödemeyi tamamen iade eder.

3.2.2. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, kullanıcının işbu Sözleşme şartlarına uymaması veya işbu Sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde hizmet vermeyi reddedebilir ve kullanıcının web sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmasını engelleyebilir.

3.2.3. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, kullanıcı tarafından önceden istenmemiş ve onaylanmamış eşyalar veya servislerin olması durumunda bu ekstra servisleri vermeyi reddedebilir. Ekstra eşyaları taşımayı reddedebilir. Yalnızca yapılacağı en başta taahhüt edilen kadar hizmet ile bağlı kalınır.

3.3. Sistemde, kullanıcıdan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih ve adres verilmesi, hizmet başlama saatinde kullanıcının veya yasal temsilcisinin adreste bulunmaması vb.) dolayı İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, söz konusu durumların oluşmaması için azami gayret kabul edilecek telefon, e-posta ve/veya mobil uygulama bildirimi yoluyla kullanıcıyla iletişime geçecektir.

3.5. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a aittir.

3.6. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, taşıma hizmetinin ifası kapsamında, kullanıcının isim, adres ve telefon numarasını, hizmeti ifa edecek nakliye ekibi ile paylaşabilir.

3.7. Elektrik, su ve tesisat işleri, standart hizmet kapsamı dışındadır.

3.8.1. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, eşyaların taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma/hizmet bedeli ile sınırlı olarak karşılayacaktır. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, eşyada ziyanın ve hasarın aşağıdaki sebeplerden kaynaklanması durumunda sorumlu tutulamaz:

  • İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, değerli maden, taş, mücevher, posta pulu, madenî para, belge veya kıymetli evrak taşıyorsa.
  • Kullanıcı tarafından yapılan paketleme ve/veya etiketleme yetersizse.
  • Taşınan eşya kullanıcı tarafından işleme tabi tutulmuş, yüklenmiş veya boşaltılmışsa.
  • İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, ambalajlanmamış olan eşyaları taşınmışsa.
  • İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın, muhtemel hasar tehlikesine karşı göndereni önceden uyarmış olmasına rağmen, kullanıcının ısrarıyla, büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun olmayan eşya yüklenmiş veya boşaltılmışsa.
  • Canlı hayvan veya bitki taşınmışsa.
  • Eşya doğal veya ayıplı yapısı dolayısıyla, özellikle kırılma, işlev bozukluğu, paslanma, bozulma veya sızma gibi sebeplerle kolaylıkla zarar görebilecek nitelikteyse.

3.8.2. Antikalar, güzel sanatlar, manevi değeri olan eşyalar, cam, seramik, cep telefonu, bilgisayar, altın, ipek halı ve benzeri eşyaların taşınması istenirse, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın sorumluluğu kapsamı dışında taşıma işlemi gerçekleştirilir.

3.8.3. Kullanıcı, kendi takdirine bağlı olarak dilerse, taşıma eşyalarının ayrıca sigorta ettirilmesini talep edebilir. Bu durumda, söz konusu sigorta masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

4. ÖDEME

4.1. Kullanıcı, ödemeyi hizmetin verildiği tarihte nakit, havale/EFT veya kredi kartı ile yapabilir.

4.2. Hizmet bedeline; hizmet talep formunda ayrıca talep edilmesi halinde kolileme (belirtilenler sınırlı olmamak kaydıyla örneğin, mutfak eşyalarının, kıyafetlerin ve diğer eşyaların kolilenmesi ve benzerleri) avize montaj, duvar montaj ve stor perde montaj ve benzeri servisler dahildir. Standart dışı eşya var ise hizmet bedeli değişiklik gösterebilir.

4.3. Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gibi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından düzenlenir. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için fatura kesmekle yükümlüdür.

4.4. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı, söz konusu taşınma eşyası taşıma hizmetinin İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT ile yapılacağını kabul eder. Kullanıcı, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın müsaitlik durumu olmaması veya işin kabul edilmemesi durumunda talebin reddedilebileceğini veya tarihin değiştirilmesi gerekebileceğini kabul eder.

5.2. Kullanıcı, bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınıp benzeri bir yere taşınan eşyanın, mobilya için geçerli olduğunu, insan, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı, talep formunda web sitesine ve/veya mobil uygulamaya sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, taşınma için gerekli giriş-çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde varsa ilgili site yönetimi veya benzer üçüncü kişilerden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle nakliyecilerin bekletilmesi ve işin fazladan saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Kullanıcı, taşıma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşıma işlemlerinin gerçekleştirileceği adreslerde bulunacağını, bu kişinin 18 (Onsekiz) yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, nakliyecinin adresi terk etmeden önce bu kişinin kendi adına beyanda bulunmaya yetkili olduğunu, bir diğer deyişle olası bir hasar talebinin yetkili temsilci tarafından işbu Sözleşmede belirtilen şartlarda iletilmesi gerektiğini bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Kullanıcı, taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ı ve nakliye ekibini bilgilendirmekle yükümlüdür. Nakliye ekibi, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, kullanıcıya karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, kullanıcıdan isteyebilir. Ancak ve her halükarda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır.

5.7. Kullanıcı, taşınacak eşyalar listesine ek eşyalar eklemek isterse taşınmadan evvel en geç 48 (Kırksekiz) saat öncesine kadar haber vermekle yükümlüdür. Bu durumda, nakliye aracı ek eşyayı taşıyabilir kapasitede ise taşımayı kabul edebilir fakat hizmet bedeli değişebilir. Ancak taşıma kapasitesi yok ise, ikinci bir nakliye servisi ayarlanması mümkün olabilir. Bu durumda ikinci araç için ödenecek ücret, sıfırdan taşınma eşyası taşıma işlemi yapılan hizmet gibi ücretlendirilecektir.

5.8. Kullanıcı, taşıma gününden 5 (Beş) gün öncesine dek eşya listesini azaltmak istediğine yönelik talebi İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a bildirmekle yükümlüdür. Böylece yeni eşya listesinin kapasitesi gereğince, tahsis edilecek taşıma aracı ve ekibin değiştirilmesi gerekiyorsa ödenecek ücrette değişiklik olabilir.

5.9. Kullanıcı, belirteceği eşya listesinde, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu ayrıca İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a iletmelidir. Aksi halde ilave taşıma ücreti veya ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.

5.10. Kullanıcı tarafından talep oluşturulduktan sonra, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından kullanıcı için seçilen nakliye ekibinin tüm iletişim bilgileri, kullanıcı ile paylaşılacaktır. Bu bağlamda nakliye ekibi, kullanıcı ile iletişime geçecektir. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, kullanıcıya hizmete dair her türlü danışmanlığı sağlamakla yükümlüdür.

5.11. Kullanıcı, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

5.12. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, sisteminin/sistemlerinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımına ilişkin olarak İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a herhangi bir kullanım ücreti ödememekte olup; söz konusu nedenle İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’tan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunamaz.

5.13. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, söz konusu bilgilerle, kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın Aydınlatma Metni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

5.14. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde bilgi@anadoluexpressnakliyat.com adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

5.15. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT kendi takdirinde olmak üzere işlem yapabilir.

5.16. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman web sitesini ve/veya mobil uygulamanın (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

5.17. Web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın bütünlüğünü korumak amacıyla, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki kullanıcıların web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişmelerini engelleyebilir.

5.18. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

5.19. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, dilerse kullanıcıların e-posta adresini, cep telefonu numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla telefon, SMS, e-posta, mobil uygulama veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

5.20. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesini ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın web sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmaktan ve kullanıcı haklarına erişimden men edebilecek olup; web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanımını geçici olarak durdurabilir.

6. GENEL SORUMLULUK

6.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, web sitesi ve/veya mobil uygulamanın ya da web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal veya davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

6.2. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

6.3. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

6.4. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT üçüncü kişilerin web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. anadoluexpressnakliyat.com alan adını haiz internet sitesi, mobil uygulama ve içerikleri ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının tamamı İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. Web sitesinde ve/veya mobil uygulamada görülen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın iştiraklerinin, çözüm ortaklarının veya İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a bu tür işaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir.

7.2. Kullanıcılar, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, kiralamak, ödünç vermek, karşıya yüklemek, aktarmak sergilemek veya başkasının İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Burada açıkça belirtildiği durum haricinde İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyetine açık veya kapalı hiçbir hak tanımaz. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT sadece anadoluexpressnakliyat.com alan adını haiz internet sitesi ve mobil uygulama içeriğine ve hizmetlerine, sadece İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından sunulduğu şekilde erişilmesi ve bunları bu şekilde kullanılması ve anadoluexpressnakliyat.com alan adını haiz internet sitesi ve/veya mobil uygulama ile birlikte sunulan bilgisayar ve ağ hizmetlerine sadece İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişilmesi ve bunların bu şekilde kullanılması için kullanıcıya sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans verilmektedir. Bu sınırlı lisans hariç İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, kullanıcıya web sitesine ve/veya mobil uygulamaya erişme izni vererek, anadoluexpressnakliyat.com sistemleri, anadoluexpressnakliyat.com sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler, içerik, hizmetler, web sitesi, mobil uygulama veya diğer her türlü İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmemektedir. Yasal mevzuat uyarınca gerekli olduğu veya işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtildiği sınırlar hariç içeriği ve/veya bilgilerin hiçbiri önce İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. Kullanıcılar, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın bu konuda açık izni olmaksızın, içeriği hiçbir şekilde satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak ticari kazanç elde edemez, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamaz.

8. WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA İÇERİĞİ

8.1. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da web sitesinin ve/veya mobil uygulamanın ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

8.2. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, web sitesinden ve/veya mobil uygulama üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez

9. MÜCBİR SEBEP

9.1. Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

9.2. Tarafların, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin kullanıcı tarafından onaylanması anında önceden ön göremedikleri ve önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, deprem, yangın, sel ve benzerleri gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, terör eylemleri, internet hizmetlerinin kısıtlanması, seferberlik hali gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, taraflar işbu Kullanıcı Sözleşmesinden kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.

9.3. Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşmesel edimini ifa edemeyecek olan tarafın kullanıcı olması halinde, mücbir sebebin ortaya çıktığı andan itibaren 2 (İki) gün içinde İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a ait internet sitesi ve/veya mobil uygulama ya da noter kanalıyla bildirimde bulunacaktır. Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşmesel edimini ifa edemeyecek olan tarafın İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT olması halinde, mücbir sebebin ortaya çıktığı andan itibaren 2 (İki) gün içinde kullanıcıya SMS, e-posta, telefonla arama ve/veya mobil uygulama üzerinden bildirimde bulunacaktır.

9.4. Mücbir sebep halinin 5 (Beş) günden fazla sürmesi halinde taraflar, tek taraflı beyan ile işbu Kullanıcı Sözleşmesinden kaynaklanan haklarına halel gelmemek kaydıyla; mücbir sebebe bağlı fesih nedeniyle tazminat talep etme hakkı olmaksızın; sözleşmeyi feshedebilir.

10. FERAGAT

10.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, o maddenin ve sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

10.2. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm anlaşmadan çıkarılmış sayılacaktır.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı, aralarında doğacak her türlü ihtilaf halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının uygulanacağını, İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin, bir yetki sözleşmesi niteliğinde kabul edildiğini, beyan ve taahhüt ederler.

12. KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a ait internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden yapılan tüm yazışmalar, e-mailler, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS/WhatsApp bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup; ayrıca İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilir.

13. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

Kullanıcının, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, işbu sözleşmeyi, her türlü hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla; derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.